Thực tế so với lý thuyết trong huấn luyện chó

Chúng tôi làm sáng tỏ về thực tế so với lý thuyết trong huấn luyện chó và tại sao nó có thể gây ra sự nhầm lẫn. Tìm hiểu lý thuyết có nghĩa là gì trong các thuật ngữ hành vi nghiêm ngặt.

12 lý do tuyệt vời để huấn luyện chó của bạn

Một con chó được huấn luyện là một con chó hạnh phúc! Nó cũng có thể khiến bạn hạnh phúc hơn khi chủ nhân có một chú chó ngoan ngoãn. Tìm hiểu 12 lý do tuyệt vời để huấn luyện chó của bạn.

Hỗ trợ đào tạo chó con

Dụng cụ hỗ trợ huấn luyện chó con có thể được làm tại nhà hoặc tùy cơ ứng biến. Chúng tôi xem xét một số loại thiết bị có sẵn trực tuyến cho những thiết bị thiếu thời gian.